კერძო მრავალპროფილიანი

საშუალო სკოლა ივერია

კერძო მრავალპროფილიანი საშუალო სკოლა ივერია

"ჩვენ საქართველოს მომავალი ვართ და ივერია გვქვია"

სკოლაში ხორციელდება სახელმწიფოს მიერ დაწესებული რეგულაციები რათა მოხდეს ვირუსის დროული დაძლევა
კომპლექსური დავალება მათემატიკაში მე-6 კლასი.
თემა: სივრცული ფიგურები და წრეწირების ურთიერთგანლაგება.
პედაგოგი მაია ნიკოლეიშვილი.
სკოლა ,, ივერია”- ჩვენ საქართველოს მომავალი ვართ!