კერძო მრავალპროფილიანი

საშუალო სკოლა ივერია

კერძო მრავალპროფილიანი საშუალო სკოლა ივერია

"ჩვენ საქართველოს მომავალი ვართ და ივერია გვქვია"

 

კერძო  მრავალპროფილიანისაშუალო  სკოლა  ,,ივერია’’  ორიენტირებულია  მოსწავლე - ახალგაზრდების  ინტელექტუალურ,  ფიზიკურ  და  სულიერ   განვითარებაზე.