კერძო მრავალპროფილიანი

საშუალო სკოლა ივერია

კერძო მრავალპროფილიანი საშუალო სკოლა ივერია

"ჩვენ საქართველოს მომავალი ვართ და ივერია გვქვია"

სწავლა და სწავლების პირობები სკოლა ”ივერია”-ს შესახებ

სწავლის საფეხურების გადახდის წესი: სწავლის საფასურის გადახდა შესაძლებელია ყოველთვიურად, წელიწადში ორჯერ ან ერთიანად მთელი წლის, თქვენთვის მოსახერხებელი წესით, მაგრამ აუცილებლად წინსწრებით.

მოსწავლეთა რაოდენობა კლასში: 18 (+/- 1-2 მოსწავლე)

სწავლება მიმდინარეობს ეროვნულიუ სასწავლო გეგმის მოთხოვნების შესაბამისად – ისწავლება ყველა სავალდებულო საგანი, ამასთან გარდა დადგენილი დისციპლინებისა მოსწავლეები დამატებით სწავლობენ:

 • ინგლისური ენა – გაღრმავებული სწავლების პროგრამა (პირველი-მეთორმეტე კლასებში). პირველ კლასში სწავლობენ ზეპირმეტყველებას.
 • რუსული ენა – (მეორე-მეთორმეტე კლასებში). მეორე კლასში (ზეპირმეტყველება).
 • გერმანული ენა – სურვილის შემთხვევასი (მეხუთე-მეთორმეტე კლასებში).
 • მეტყველება – (პირველი-მეოთხე კლასებში).
 • ინფორმაციული საშუალების ტექნოლოგიები – (მეხუთე-მეექვსე კლასებში).
 • სპორტის სახეობები – ჭადრაკი, აერობიკა, აღმოსავლური ორთაბრძოლა (კარატე).
 • ზოგადი უნარები – (მეათე-მეთორმეტე კლასებში).
 • ბიოლოგია – ისწავლება მეთორმეტე კლასშიც, რაც ბავშვებს საატესტატო გამოცდისთვის უკეთ მომზადების საშუალებას აძლევს.

სწავლების დრო:

 • I-VI კლასები – 9.30 – 14.10
 • VII-XII კლასები – 9.30 – 14.50

სკოლაში ჩარიცხვისათვის საჭირო დოკუმენტები:

 1. დაბადების მოწომბა (დედანი) პირადო ნომრით.
 2. დაბადების მოწმობის ასლი დამოწმებული ნოდარიუსით.
 3. ჯანმრთელობის ფორმა (აცრები).
 4. მშობლების პირადობის მოწმობის ასლები.
 5. 2 ფოტო სურათი 3X4.