კერძო მრავალპროფილიანი

საშუალო სკოლა ივერია

კერძო მრავალპროფილიანი საშუალო სკოლა ივერია

"ჩვენ საქართველოს მომავალი ვართ და ივერია გვქვია"

სკოლაში ხორციელდება სახელმწიფოს მიერ დაწესებული რეგულაციები რათა მოხდეს ვირუსის დროული დაძლევა
 
ქართული ენა, ქართველი ერის ეროვნული თვითმყოფადობის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილია.

სკოლა"ივერია" - ჩვენ საქართველოს მომავალი ვართ !