კერძო მრავალპროფილიანი

საშუალო სკოლა ივერია

კერძო მრავალპროფილიანი საშუალო სკოლა ივერია

"ჩვენ საქართველოს მომავალი ვართ და ივერია გვქვია"

სკოლაში ხორციელდება სახელმწიფოს მიერ დაწესებული რეგულაციები რათა მოხდეს ვირუსის დროული დაძლევა
ბუნებისმეტყველება - ჩვენი ტყე
 
პირველი კლასი, პედაგოგი: მაია ლეფსვერიძე.
 
სკოლა ,,ივერია”- ჩვენ საქართველოს მომავალი ვართ!