კერძო მრავალპროფილიანი

საშუალო სკოლა ივერია

კერძო მრავალპროფილიანი საშუალო სკოლა ივერია

"ჩვენ საქართველოს მომავალი ვართ და ივერია გვქვია"

სკოლაში ხორციელდება სახელმწიფოს მიერ დაწესებული რეგულაციები რათა მოხდეს ვირუსის დროული დაძლევა

ხატვის გაკვეთილი. პირველ და მეორე კლასი.

პედაგოგი : თეო ოძელაშვილი.

სკოლა ივერია- ჩვენ საქართველოს მომავალი ვართ"