კერძო მრავალპროფილიანი

საშუალო სკოლა ივერია

კერძო მრავალპროფილიანი საშუალო სკოლა ივერია

"ჩვენ საქართველოს მომავალი ვართ და ივერია გვქვია"

სკოლაში ხორციელდება სახელმწიფოს მიერ დაწესებული რეგულაციები რათა მოხდეს ვირუსის დროული დაძლევა
 
IV კლასი, პედაგოგი: მაია ლეფსვერიძე
📌მოსწავლეები გაეცნენ და შეისწავლეს წყლის თვისებები
📌გააცნობიერეს წყლის მნიშვნელობა
📌 გაიგეს და გაიაზრეს, რომ აუცილებელია მოუფრთხილდნენ სასმელი წყლის რესურსებს
სკოლა ''ივერია'' - ჩვენ საქართველოს მომავალი ვართ!