კერძო მრავალპროფილიანი

საშუალო სკოლა ივერია

კერძო მრავალპროფილიანი საშუალო სკოლა ივერია

"ჩვენ საქართველოს მომავალი ვართ და ივერია გვქვია"

 

   სკოლა  ივერიის  მიზანია  ახალგაზრდებს  უკეთ  დაანახოს  პერსპექტივები  და  მისცეს  საშუალება პატარა  ასაკშივე  განსაზღვროს  საკუთარი  მიზნები.