კერძო მრავალპროფილიანი

საშუალო სკოლა ივერია

კერძო მრავალპროფილიანი საშუალო სკოლა ივერია

"ჩვენ საქართველოს მომავალი ვართ და ივერია გვქვია"

სკოლა "ივერიის: ამოცანაა მოზარდს ჩამოუყალიბოს  უწყვეტი განვითარების, მთელი ცხოვრების განმავლობაში ახალი ცოდნისა და ჩვევების დამოუკიდებლად შეძენის უნარი, რათა შეძლოს საკუთარი შესაძლებლობებისა და სულიერი მიდრეკილებების ადეკვატური განსაზღვრა და ამის მიხედვით საზოგადოებრივი ცხოვრებაში საკუთარი ადგილის დამკვიდრება. მოზარდი მზად უნდა იყოს არჩევანი გააკეთოს მომავალი განათლებისა და შრომითი საქმიანობისათვის, რომლის ხელშეწყობის მიზნით სკოლაში ფუნქციონირებს მოსწავლის აკადემიური განვითარების სამსახური.